Mijn naam is Wietske Vriezen. Ik ben geboren in 1971, afgestudeerd als psycholoog in Leiden in 1995. Sinds enige jaren woon ik met mijn vriend en hond in Ede, waar we enorm genieten van de mooie omgeving en de natuur.

Als psycholoog heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij kinderen. Na mijn studie heb ik eerst als assessment psycholoog gewerkt, maar ik ontdekte dat die commerciële wereld niet zo bij me past en mijn hart meer bij werken met kinderen ligt. In mijn familie komen hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid in allerlei varianten voor. Ik mag mezelf ervaringsdeskundige noemen, ook van de persoonlijke en existentiële uitdagingen waar je als hooggevoelig en/of hoogbegaafd kind, jongere of volwassene mee te maken kan krijgen.

Bij een bureau in het westen van het land heb ik een schat aan ervaring opgedaan op gebied van diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Daarna ben ik in 2011 in Velp mijn eigen praktijk begonnen, Karuna Kinderpraktijk.

De afgelopen jaren heb ik me naast begaafdheidsonderzoeken ook gericht op individuele begeleiding van hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. Dat was super leerzaam en mooi werk. Op het moment werk ik iets minder, omdat ik met een opleiding bezig ben. Daarom bied ik nu geen begeleiding, maar focus me volledig op de onderzoeken.

Wat ik bied is een professioneel en zorgvuldig psychologisch onderzoek, voor kinderen en jongeren tussen de ca. 4 en 17 jaar. Afhankelijk van de vraag kan dit een beknopt intelligentie-onderzoek zijn, of een heel breed onderzoek, waar ook naar bijv. gevoeligheden, sociale en emotionele ontwikkeling, executieve functies of eventuele ontwikkelingsstoornissen gekeken wordt.
Mijn insteek is altijd een vriendelijke, persoonlijke benadering, zodat het kind op zijn of haar gemak is en ik echt een diepgaand beeld kan vormen. Ik neem de tijd voor het intakegesprek, de testafname en een nabespreking van de adviezen. De bevindingen en adviezen komen in een uitgebreid en leesbaar verslag te staan. Belangrijkste is dat je als ouders het gevoel hebt dat je kind echt gezien is en dat je met concrete en haalbare adviezen voor school en thuis zelf weer verder kunt. Als er behoefte is kan ik ook mee naar school, om toe te lichten wat er nodig is en mee te denken hoe dat gerealiseerd kan worden. Als na een onderzoek verdere begeleiding nodig is, verwijs ik door naar een van de ‘collega’s’ uit mijn netwerk.

Voor meer informatie: karuna-kinderpraktijk.nl