CT17 hoogbegaafdheidbegeleiding, schoolbegeleiding, ervaringsgroepen en tekenbegeleiding is een initiatief van Eline van der Steen. Ieder kind mag zijn wie het is en dit geldt ook voor het hoogbegaafde kind. Het hoogbegaafde kind past zich veelal snel aan om maar niet af te wijken van het gemiddelde. Het kind raakt hierdoor zijn eigenheid kwijt. Binnen de ervaringsgroepen, schoolbegeleiding en tekenbegeleiding leren de kinderen en hun ouders te gaan staan vanuit hun unieke zelf, zodanig dat ze mee kunnen in de maatschappij zonder zichzelf in het systeem te verliezen. Wanneer je vanuit je eigen identiteit de wereld kan ontdekken, maakt dat je veel steviger staat en je basis voor je toekomst gelegd is.

U kunt bij CT17 voor het volgende terecht:

Ervaringsgroepen voor hoogbegaafde kinderen
Kidsgroepen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Uitdagende creatieve opdrachten met als doel de eigen identiteit van het kind te verstevigen en vandaaruit het kind zijn ontwikkeling in te laten gaan op het gebied van faalangst, onderpresteren en zelfvertrouwen.

Individuele hoogbegaafdheid begeleiding (zowel op de praktijk als op school)
Individuele begeleiding voor kinderen en ouders. Begeleiding naar het intuïtieve deel in jezelf; wat maakt jou uniek en wat heb jij nodig om jezelf te ontwikkelen en laten zien in deze maatschappij?

Colleges / workshop)
Voor ouders, leerkrachten, studenten en iedereen die in aanraking komt met HB-kinderen.  Ook kunnen we workshops in de klas geven.

www.CT17.nl